Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

ADMITERE MASTER

CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

 • Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

 • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

 • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

 • Știința și managementul testării materialelor

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

 • Biomateriale metalice

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 • Protecția mediului în industria materialelor metalice

SINTEZA PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE

 

ŞTIINŢA EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE

 

ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTARII MATERIALELOR METALICE

 

INGINERIA, MANAGEMENTUL PRODUCTIEI MATERIALELOR METALICE

 

BIOMATERIALEL METALICE

 

TEHNICI AVANSATE PROCESAREA MATERIALELOR METALICE

 

PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIA MATERIALELOR METALICE

 

Acte necesare pentru inscrierea candidatilor:

Fisă de înscriere (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii);
Trei fotografii, realizate recent (format 3×4 cm, color, pe hârtie mată);
Diploma de bacalaureat în original;
Diplomă de licenţă inginer sau echivalentă acesteia, în original;
Foaia matricolă / suplimentul de diploma de inginer / licenţă în original;
Certificatului de nastere – copie;
Certificat de casatorie – copie (daca este cazul);
Adeverinţă medicală tip, eliberata de un cabinet medical – din care să rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
Carte de identitate – copie;
Dosar plic.

 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);

 • Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;

 • Burse în străinătate (programe Erasmus);

 • Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

 

Companii partenere – ANGAJATORI

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA S.R.L., S.C. ALTUR S.A. SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTIDUCTIL S.A.,  DUROTERM, FORJA ROTEC BUZĂU, FRANKSTAHL, INCD PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.L., MEDIST IMAGING, NICONSULTING TECHNICS SRL, PIRELLI, REHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, RONEXPRIM S.R.L., SANIMED INTERNATIONAL S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECANICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc.

 

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM