Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

ADMITERE MASTER 2021

ON-LINE

Rezultate_admitere_Master_Iulie_2021


Înscrierea candidaților: 03.07 – 11.07.2021
Concursul de admitere: 13.07 – 15.07.2021
Comunicarea rezultatelor: 16.07.2021

 ADMITEREA constă într-un INTERVIU ON-LINE

REGULAMENT ADMITERE

Număr de locuri: 190 fără taxă

CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

 • Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale – 20 locuri

 • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice – 20 locuri

 • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate – 20 locuri

 • Știința și managementul testării materialelor – 20 locuri

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice – 50 locuri

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

 • Biomateriale metalice – 40 locuri

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 • Protecția mediului în industria materialelor metalice – 20 locuri

SINTEZA PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE

 

ŞTIINŢA EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE

 

ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTARII MATERIALELOR METALICE

 

INGINERIA, MANAGEMENTUL PRODUCTIEI MATERIALELOR METALICE

 

BIOMATERIALEL METALICE

 

TEHNICI AVANSATE PROCESAREA MATERIALELOR METALICE

 

PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIA MATERIALELOR METALICE

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Fişă de înscriere tip, conform Anexei 1, în care se va menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

 2. 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;

 3. Diploma de bacalaureat;

 4. Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu

 5. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

 6. Certificatului de naștere;

 7. Certificatului de căsătorie (daca este cazul);

 8. Certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:

pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu;

pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC;

 1. Buletin/carte de identitate/pașaport;

 2. Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

 3. Declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu formulele:

– pentru absolvenții studiilor universitare de licență:

ciclu de licență de 4 ani:

MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + MEXAMEN DE LICENTA) / 5

sau

ciclu de licență de 3 ani:

MA = (M1 + M2 + M3 + MEXAMEN DE LICENTA) / 4

– pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată:

MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + MEXAMEN DE LICENTA) / 5 ,

unde M1 , M2 ,…, M5 sunt mediile anilor 1, 2, …,5 de studii.

b) Proba 2 – constă dintr-o probă orală, susținută on-line, constând dintr-un interviu;

Comisia de admitere a facultății a stabilit criteriile de evaluare pentru Proba 2 care vor conduce la o medie MB. Probele online vor fi înregistrate.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA + MB )/2 , în care:

MA – este media generală de absolvire a studiilor universitare de licență/lungă durată;

MB – este media celei de-a doua probe.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);

 • Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;

 • Burse în străinătate (programe Erasmus);

 • Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

 

Companii partenere – ANGAJATORI

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA S.R.L., S.C. ALTUR S.A. SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTIDUCTIL S.A.,  DUROTERM, FORJA ROTEC BUZĂU, FRANKSTAHL, INCD PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.L., MEDIST IMAGING, NICONSULTING TECHNICS SRL, PIRELLI, REHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, RONEXPRIM S.R.L., SANIMED INTERNATIONAL S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECANICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc.

 

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM