CRITERII DE EVALUARE SI CONFIRMARE TEZE DOCTORAT

[Domeniul Studii Universitare de Doctorat: Ingineria Materialelor]