Rezultate concurs Sesiunea 2 ADMITERE !!!

ATENȚIE!

Pentru a deveni studenți, CANDIDAȚII CARE AU FOST DECLARAȚI PRE-ADMIȘI ÎN CADRUL SESIUNII a II-a ADMITERE trebuie să se înmatriculeze în perioada 21 – 24 iulie 2021, între orele 800 – 1600 la secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor

(060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

Înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială! Înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, următorii pași:

1. Completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate – conform anexei V a Regulamentului de concurs și depunerea acestora la secretariat.

Dosarul fizic de admitere va conține următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.)- Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Certificatul de naștere al candidatului in original pentru confruntare cu copia de la dosar – (Nu rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Act de identitate candidat  in original pentru confruntare cu copia de la dosar – (Nu rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3×4 cm). –   (Rămân în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă  – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat.   – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere.   – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical. – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);

 • Dovada achitării taxei de înmatriculare. – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat).

2. Candidatul cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:

 • Cererea de înscriere în anul I;

 • Depunerea diplomei de Bacalaureat în original (Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară);

 • Plata on-line/la secretariat a taxei de înmatriculare în anul I.

3. Candidatul semnează contractul de studii și ESTE STUDENT LA SIM!! FELICITĂRI!!!