Sala: JK 103-104

Sef laborator: Conf.dr.fiz. Ion PENCEA
Personal: 2 profesori; 2 conferentiari; 1 sef lucrari; 3 doctoranzi

 

spectometruEchipamente:
- spectrometru Foundry Master prevazut cu detectori CCD avand 5 baze de analiza (Fe, Ni, Ti, Al, Cu);
- spectrometru Spectrolab M dotat cu fotocelule avand 3 baze de analiza;
- 1 microscop biologic IOR-MC5.A;
- 1 stereomicroscop IOR-MSC200X;

 

Tematica de cercetare:
biocompatibilitate- selectarea bazei documentare aferente activitatii de analize chimice spectrale;
- dezvoltarea de metode de analiza a biocompatibilitatii materialelor metalice si nemetalice;
- dezvoltarea bazei materiale de cercetare in domeniul biomaterialelor;
- formarea de specialisti in domeniul analizei si testarii biomaterialelor.