Sala: JK 003 B

Sef laborator: Prof.dr.ing. Vasile TOMA
Conf.dr.ing. Sorin CIUCA

Personal: 1 profesor, 1 conferentiar, 1 sef lucrari, 2 doctoranzi, 1 tehnician

nitrurareEchipament principal:

Instalatie de nitrurare ionica NITRION 10M, alcatuita din:
- retorta (spatiu util: 400x1700 mm);
- pompa de vid cu ventil electromagnetic si traductor de presiune;
- linie de disociere a amoniacului.

Echipament auxiliar:
- microscoape optice MC6;
- microdurimetru;
- calculator;
- spectrometru de masa cvadrupolar.

Lucrari didactice:
- caractersitici dimensionale si structurale ale straturilor nitrurate în plasma;
- evaluarea vitezei de pulverizare catodica în plasma reactiva cu ioni de azot;
- durificarea superficiala prin nitrurare ionica a unor materiale cu destinatie speciala.

Tematica de cercetare:
- studiul proceselor fizico-chimice prezente la nitrurarea în plasma;
- modelarea matematica a proceselor de interfata plasma-corp solid;
- nitrurarea în plasma a unor materiale metalice cu proprietati de bicompatibilitate;
- particularitati ale transferului de energie si masa, care apar la nitrurarea ionica;
- studii privind impactul ecologic adus de procedeele neconventionale de durificare superficiala prin tehnici ale plasmei reactive;
- interactiunea plasmei cu suprafetele metalice. Modele fizice si matematice ale interactiunii plasma-material metalic;
- termodinamica, mecanismul si cinetica saturarii superficiale cu azot. Justificarea adaptarii unui nou mecanism de adsorbtie la interfata plasma-material metalic;
- particularitati privind formarea straturilor nitrurate în plasma pentru materiale cu proprietati de biocompatibilitate (oteluri inoxidabile – clasa austenitica, aliaje pe baza de titan).