Sala: JK 005
Sef laborator: Prof.dr.fiz. Dionezie BOJIN
As.ing. Ruxandra PAUNESCU

Personal: 1 profesor, 1 sef lucrari, 1 asistent, 5 doctoranzi

Echipamente:
tesla- microscop electronic de transmisie TESLA BS 540;
- microscop electronic de transmisie CARL ZEISS EM 9;
- computer si software specific prelucrarii datelor de microscopie electronica;
- laborator foto pentru procesarea imaginilor de microscopie electronica si difractie de electroni

Lucrari didactice:
- studiu morfologiei materialelor la nivel nanometric;

- studiul defectelor structurale(incluziuni, dislocatii etc.);
- determinarea parametrilor structurali prin difractia electronilor;
- studiu interfetelor;


temTematica de cercetare:
- studiul si caracterizarea morfologica a materialelor cristaline si amorfe;
- determinarea structurii fazelor si/sau a compusilor de dimensiuni nanometrice;
- determinarea calitativa si cantitativa a fazelor si compusilor din materiale metalice;
- evaluarea dimensiunilor blocurilor in mozaic;
- determinarea caracteristicilor dislocatiilor;
- evaluarea gradului de cristalinitate al materialelor mezomorfe;
- corelarea imaginilor si a difractiei electronilor pe arii selectate