Perioada de înscriere: 28 august  - 10 septembrie 2017

Perioada de susţinere: 11 - 13 septembrie 2017

 

Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere la examenul de diplomă;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:

- Sesiunea de examinare: SEPTEMBRIE 2017

- Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducator.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

- declaraţie de originalitate a proiectului de diplomă (model declaraţie)

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă;

- copie buletin/carte de identitate;

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3x4 cm.

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DIPLOMĂ

Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor