Perioada de înscriere: 28 august - 10 septembrie 2017

Perioada de susţinere: 11 - 13 septembrie 2017

 

Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere la examenul de disertație;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Examen de Disertatie, a următoarelor câmpuri:

- Sesiunea de examinare: SEPTEMBRIE 2017

- Titlul lucrării: fără prescurtări, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instrucțiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducător.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Disertatie, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

- declaraţie de originalitate a lucrării de disertație (model declaraţie)

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat lucrarea de disertație;

- copie buletin/carte de identitate;

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3x4 cm.

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DISERTAȚIE

Regulament privind desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor