PROGRAM DESFĂŞURARE CONCURS DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Înscrierea candidaţilor 28 august – 20 septembrie 2017


CONCURS DE ADMITERE SCOALA DOCTORALA

22 septembrie 2017 - ora 1000 - sala JB 111

sustinerea probei de concurs,afisarea rezultatelor, incheierea contractelor de studii doctorale


 

 

ACTE NECESARE LA INSCRIERE LA DOCTORAT pentru anul 2017

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

Cerere de înscriere (Anexa 2).

Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

Curriculum vitae.

Lista de lucrări publicate.

Documente originale:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

-    certificat de naştere - copie legalizată;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)- copie legalizată .

Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

Copie buletin/carte de identitate.

Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON şi se achită la casieria UPB.

 

 

Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat - anul universitar 2017-2018

Regulament privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in UPB