Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 


ADMITERE LICENȚĂ

sesiunea a-II-a 2018

 

LOCURI LIBERE FĂRĂ TAXĂ

PROBĂ INTERVIU!!!

ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

 

la decanatul facultăţii, corp J, etaj 1,

(060042 Splaiul Independentei 313, corp J, etaj 1, Bucuresti, Romania, Tel: 021 4029624, 021 4029566, 021 4029586,  Fax: 021 3181017)

după următorul program:

23 IULIE – 24 AUGUST 2018,

luni - vineri, între orele 9 - 13

27 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE 2018,

luni – vineri, între orele 9 - 16

 

ADMITEREA

la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se face pe baza mediei ponderate

între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %),

IN ZIUA INSCRIERII !!!!!!!!!

 

OFERTA EDUCATIONALA

 

LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!


INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI (4 ani)

INGINERIA MATERIALELOR


INGINERIE ECONOMICĂ


INGINERIE MEDICALĂ
INGINERIA MEDIULUIDomenii de specializare (Ingineri zi - 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

 

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale

 

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

Specializare: Inginerie medicalăDOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor:
3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
Diploma de bacalaureat în original (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2018  pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu – original);
Foaia matricola eliberata de liceu (original);
Copie a cartii de identitate;
Copie a certificatului de nastere;
Adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
Fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati).

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:
Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);
Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
Burse în universităţi de prestigiu din Uniunea Europeana (programe Erasmus +);
Consiliere şi oferte de locuri de muncă in specialitate pentru studenti si absolvenţi
Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
Excursii de studii;
Stagii de practică;
Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.
Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

 

Companii partenere – ANGAJATORI

RENAULT ROMÂNIA, REMAT HOLDING, Camera de Comerț și Industrie, I.C.E.M., IPROLAM, WURTH ROMÂNIA, DOOSAN-IMGB S.A. BUCUREŞTI, ARCELORMITTAL, FRANKSTAHL, TENARIS SILCOTUB, Forja ROTEC Buzău, UZINSIDER, INCD Protecția Mediului București, IMNR, VIMETCO, ALRO SLATINA, LAROMET, AS METAL, DUROTERM, TIMKEN, Companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calitatii etc.


“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM