ADMITERE MASTER 2017


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorINSCRIERE MASTER 2017

175 locuri fara taxa


Înscrierea candidaţilor

 SESIUNEA a II-a

31 iulie - 25 august, luni - vineri, 9-13,

28 august - 13 septembrie, luni - vineri, 9-16,

la secretariatul facultatii

 (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România 

Tel 021 4029624, 021 402 9566 021 4029586, Fax:021-3181017)


ADMITEREA constă într-un INTERVIU


CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

  • Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

  • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

  • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

  • Știința și managementul testării materialelor

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

  • Biomateriale metalice

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

  • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

  • Protecția mediului în industria materialelor metaliceSINTEZA PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE


TEHNICI AVANSATE PROCESAREA MATERIALELOR METALICE


ŞTIINŢA EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE


BIOMATERIALEL METALICE 


ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTARII MATERIALELOR METALICE 


PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIA MATERILELOR METALICEINGINERIA, MANAGEMENTUL PRODUCTIEI MATERIALELOR METALICEActe necesare pentru inscrierea candidaţilor:

Fisă de înscriere (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii);
Trei fotografii, realizate recent (format 3x4 cm, color, pe hârtie mată);
Diploma de bacalaureat în original;
Diplomă de licenţă inginer sau echivalentă acesteia, în original;
Diplomă de bacalaureat în original , în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu – original);
Foaia matricolă / suplimentul de diploma de inginer / licenţă în original;
Certificatului de nastere - copie;
Certificat de casatorie - copie (daca este cazul);
Adeverinţă medicală tip, eliberata de un cabinet medical - din care să rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
Carte de identitate - copie;
Dosar plic.


Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:
Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);
Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
Burse în universităţi de prestigiu din Uniunea Europeana (programe Erasmus +);
Consiliere şi oferte de locuri de muncă in specialitate pentru studenti si absolvenţi
Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
Excursii de studii;
Stagii de practică;
Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

Companii partenere – ANGAJATORI

RENAULT ROMÂNIA, REMAT HOLDING, Camera de Comerț și Industrie, I.C.E.M., IPROLAM, WURTH ROMÂNIA, DOOSAN-IMGB S.A. BUCUREŞTI, ARCELORMITTAL, FRANKSTAHL, TENARIS SILCOTUB, Forja ROTEC Buzău, UZINSIDER, INCD Protecția Mediului București, IMNR, VIMETCO, ALRO SLATINA, LAROMET, AS METAL, DUROTERM, TIMKEN, Companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc.


“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor