COMISIA PENTRU ASUGURAREA CALITATII INVATAMANTULUI


 1. Responsabil AQ pe facultate – Conf. dr. ing. Mirela Gabriela Sohaciu

2. Responsabil AQ pentru departamentul SMMMF – S.l.dr.ing. Cătălin Sfăt

3. Responsabil AQ pentru departamentul IMOMM – Conf.dr.ing. Mihai Buţu

4. Responsabil AQ pentru departamentul PMME  – S.l.dr.ing. Nicolae Şerban

 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor